Geen advocaat nodig?

Welkom op deze site met informatie over de (on)mogelijkheden om te procederen zonder advocaat. Je bent hier vast niet toevallig terechtgekomen, maar hebt waarschijnlijk enkele rake zoektermen ingetypt, omdat je als partij in een juridische strijd betrokken bent of verwacht daarin betrokken te zullen raken, en je jezelf afvraagt of je een advocaat moet inschakelen. Prima, je bent op de goede plek om op die vraag een antwoord te kunnen vinden in vermogensrechtelijke zaken!

Veel partijen, of het nu natuurlijke personen of ondernemingen/rechtspersonen betreft, denken dat iedere juridische kwestie die op hun pad komt, de inschakeling van een advocaat nodig maakt. Die gedachte is niet juist. In veel gevallen is bijstand of vertegenwoordiging door een advocaat niet noodzakelijk; dat geldt niet alleen voor zaken waarin slechts een advies nodig is, maar ook voor zaken waarin (tevens) geprocedeerd wordt. Je kunt in die vele gevallen ook terecht bij een juridisch adviseur die niet de hoedanigheid van advocaat heeft. Zo’n juridisch adviseur, vaak kortweg ‘jurist’ genoemd (zoals op deze site), is over het algemeen net zo kundig, even goed toegerust, net zo gemotiveerd en even betrouwbaar en discreet als een advocaat. Bovendien hanteert een jurist gewoonlijk een aanzienlijk lager tarief dan een advocaat en is de gang naar een jurist voor velen laagdrempeliger dan die naar een advocaat.

Let wel: de boodschap van deze site is zeker niet dat je voor een juridische kwestie waarvoor je geen advocaat hóeft in te schakelen, geen advocaat mág inschakelen. Deze site wil jou slechts bewust maken van het feit dat je vaak een keuze hebt, simpelweg omdat niet altijd de verplichting bestaat om een advocaat in de arm te nemen. Je kunt je alsdan ook tot een jurist wenden voor de benodigde juridische ondersteuning (je mag er zelfs voor kiezen om zelf aan de slag te gaan met de behartiging van jouw belangen, maar dat valt vanwege het vaak complexe karakter van de inhoudelijke en procedurele regels niet snel aan te raden). De uiteindelijke keuze is vanzelfsprekend aan jou. Het belangrijkste blijft altijd dat je jezelf voor de behandeling van de juridische uitdaging waarmee jij te kampen hebt, verzekert van de kundige bijstand van iemand die jij vertrouwt en bij wie jij je op het gemak voelt. Die combinatie van factoren is belangrijker dan de titel die iemand voert.

    Powered by LeeuwenroosE-mail: [javascript protected email address]