Wat is Leeuwenroos?

De op deze site gebruikte tekst “Powered by Leeuwenroos” is je vast niet ontgaan. Wat betekent die tekst?

Leeuwenroos B.V. (‘Leeuwenroos’) is een advieskantoor dat juridische ondersteuning biedt aan ondernemingen, groot of klein, en aan particulieren. Leeuwenroos opereert landelijk vanuit de regio Rijnmond en staat haar klanten met raad en daad bij op vermogensrechtelijk terrein. Denk bijvoorbeeld aan het maken/beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden, de incasso van vorderingen, het behandelen van geschillen met contractspartijen of derden, aansprakelijkheidskwesties et cetera. Leeuwenroos is geen advocaten­kantoor. Leeuwenroos is een juridisch advieskantoor dat je kunt inschakelen als je wel een juridische professional maar niet per se een advocaat nodig hebt. Kijk gerust verder op de website www.leeuwenroos.nl om meer informatie te lezen over Leeuwenroos’ activiteiten, werkwijze, tarieven, testimonials et cetera, en aarzel vooral niet om Leeuwenroos te benaderen (via [javascript protected email address]) wanneer je denkt dat zij jou van dienst kan zijn. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend.

De aanleiding voor het maken van de site www.geenadvocaatnodig.nl vloeit rechtstreeks voort uit praktijk­ervaringen bij Leeuwenroos. Die ervaringen hebben namelijk getoond dat mensen en (dus ook) ondernemingen vaak automatisch menen dat de confrontatie met een juridisch probleem of met een juridische uitdaging de inspanningen van een advocaat altijd en zonder meer nodig maakt, terwijl dat – zoveel maakt deze site hopelijk voldoende duidelijk – lang niet altijd het geval is. In adviestrajecten kan men zich altijd wenden tot een jurist in plaats van tot een advocaat en voor procedures geldt in veel gevallen hetzelfde. Meestal brengt de keuze voor een jurist zelfs een kosten­voordeel mee. Hoe dan ook, de uiteindelijke keuze is aan jou. De boodschap van deze site is immers niet dat je in bepaalde zaken geen advocaat mág inschakelen, het gaat er slechts om dat je weet dat het inschakelen van een advocaat niet altijd hóeft. Het belangrijkste is dat je jezelf voor de behandeling van de juridische kwestie waarmee je te kampen hebt, verzekert van de kundige bijstand van iemand die jij vertrouwt en bij wie jij je op het gemak voelt. Die combinatie van factoren is veel belangrijker dan de aanduiding die iemand voert.

    Powered by LeeuwenroosE-mail: [javascript protected email address]